۱۳۸۹ خرداد ۱۳, پنجشنبه

سبز یعنی، دیکتاتور شد، کیشو مات..!

سبز
یعنی، آخرین راه نجات..! سبز یعنی،
دیکتاتور شد، کیشو مات..! سبز یعنی،
مستجاب گشته،دعات..! سبز یعنی،
کیفر قبل از صراط(پل صراط!)..! سبز
یعنی، من بیلاخ دارم برات..! سبز
یعنی، ای تو اون روح بابات..!

برچسب‌ها:

2 نظر:

در ۱۳ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۲۲:۴۲, Anonymous sherry گفت...

با ذکر منبع توو بلاگم می نویسمش

 
در ۱۳ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۲۳:۱۶, Anonymous ناشناس گفت...

هدف ،جنبش سبز ملی‌ ایران-تا کنون در این رابطه کنکاش‌ها ی زیادی شده و من به این نتیچه تاریخی‌ رسیده‌ام که ،هدف این جنبش باید و را ه دیگری ندارد ،جز خروج ایران از مناسبت نا‌ بودگر و ویرا نگر ،جهان سوم،زیرا مناسبت جهان سوم ،تو ا زون جهان را بر هم زده و ظرفیت ،رشد و تکا مل را از دست داده.این مناسبت روزانه هستی‌ میلینها انسان را نا‌ بود میکند و باعث خروج میلیونها انسان از روند تکا مل شده.خروج ایران از این مناسبت ،رشد ملی‌ ما را هماهنگ کرده و باعث هماهنگی‌ موزون ما با جهان پیشرفته را فراهم میکند.در جهان فعلی دو کا تگری وجود دارد.۱- کا تگری جهان سوم، شا مل ،کشور‌ها ی موسوم به جهان سوم و چین ، روسیه ...۲- کا تگری کشور‌ها ی پیشرفته .ما این با ر باید از امیر کبیر ،مشروطه ،مصدق و قیام ۵۷ بیا موز ایم تا از این دایره نکبت جهان سوم خا ر ج شویم.ظرفیت جنبش ایران این تونا ییی را دارد .این استراتژی یعنی‌ خروج از جهان سوم باید در عرصه ملی‌ منطقه و جهانی‌ بین ایرانیان ترویج شده و به بحث گز اشته شود.ما باید پرچمدا ر این تحول انسانی‌ شویم.

 

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]

<< صفحهٔ اصلی